Groeneveld Verhart Accountants en Belastingadviseurs

Het laatste nieuws van Groeneveld Verhart

Administratiekantoor Bussum

Blijf op de hoogte van wat ons boeit

Zo nu en dan gebeurt er iets hier op kantoor, in onze branche of elders in de wereld dat zo indrukwekkend, boeiend, grappig of bijzonder is dat we het je niet willen onthouden. Nou, dan zetten we het op deze pagina. Heb jij er ook een mening over? We vinden het leuk om je reactie te lezen!

Economische maatregelen coronavirus én de dga

20-03-2020 | In alle noodmaatregelen die deze week door het kabinet zijn genomen wordt niets gezegd over de positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Kan een dga bijvoorbeeld gebruik maken van het noodfonds? Ofwel: wordt de dga behandeld als werknemer, of valt de dga onder de regeling van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en geldt hiervoor bijvoorbeeld de bijstandsregeling? Hierop is nog geen antwoord te geven. Onze beroepsorganisatie neemt dit mee in hun communicatie met de ministeries van Financiën en SZW. Zodra hierover meer bekend is zullen wij je hierover informeren.

Bereikbaarheid van ons kantoor

19-03-2020 | We doen er, in deze tijd van het coronavirus, alles aan om bereikbaar te blijven voor onze klanten. De gezondheid van onze medewerkers en onze cliënten staat daarbij voorop. Het is daarom mogelijk dat zaken komende periode wat anders lopen dan je gewend bent van ons. We zullen afspraken bijvoorbeeld zo veel mogelijk telefonisch doen. Indien een telefonische afspraak niet mogelijk is, ben je zeker nog welkom om langs te komen. We houden in dat geval vanzelfsprekend wel een afstand van ca 1,5 meter. We hopen op jouw begrip daarvoor.

Economische maatregelen coronavirus

19-03-2020 |  Door de uitbraak van het coronavirus leven we in een onwerkelijke en onzekere tijd waarin veel bedrijven worstelen met organisatorische of financiële problemen. Veel bedrijven zien hun omzet dalen en/of hebben te maken met medewerkers die niet meer kunnen of mogen werken. Deze week zijn door het kabinet maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vandaag hebben we onze cliënten, waarvoor de maatregelen relevant zijn, een nieuwsbrief hierover gestuurd. Mocht jij de nieuwsbrief ook willen ontvangen dan horen we dat graag. De maatregelen zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Heb je vragen over de genoemde maatregelen of verwacht je financiële problemen, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij willen je graag adviseren en helpen je graag in deze wellicht financieel moeilijke periode.

Wij zijn toch verwerkingsverantwoordelijke!

10-10-2019 |  Binnen de AVG, de nieuwe privacywet die vorig jaar 25 mei in werking trad, wordt onderscheid gemaakt tussen ‘verwerker’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’. In accountantsland was rond die datum enige onduidelijkheid over de werkzaamheden waarvoor wij verwerker en waarvoor we verwerkingsverantwoordelijke zijn. Onze beroepsorganisatie, de NBA, veranderde slechts enkele dagen voor de 25e mei nog haar visie, waardoor we destijds binnen twee dagen nog vele cliënten van verwerkingsovereenkomsten moesten voorzien. Nu is de visie weer gewijzigd en blijken we voor bijna alle werkzaamheden verwerkingsverantwoordelijke te zijn. Dus voor de cliënten die hun verwerkingsovereenkomst nog niet hebben teruggestuurd . . .  geen nood, het is niet meer nodig!

Zelfstandigenaftrek wordt lager

19-09-2019 |  Het kabinet wil de verschillen tussen werknemers en ondernemers verkleinen.  Daarom wil het de zelfstandigenaftrek (aftrekpost voor ondernemers) vanaf 2020 in negen stappen verlagen. Het gaat van € 7.030 omlaag naar € 5.000. Daarentegen wordt de arbeidskorting verhoogd. Dit is dus een voordeel voor iederéén die werkt.

Er komt een franchisewet!

03-09-2019 |  Momenteel bestaat er een franchisecode, maar die werkt niet goed. Daarom komt er een franchisewet. In deze wet wordt geregeld dat de franchisegever in de voorcontractuele fase meer aan informatievoorziening moet doen. Verder moeten de belangen van franchisegever en franchisenemer meer in balans komen. Het is niet mogelijk om ten nadele van de franchisenemer van de nieuwe wetgeving af te wijken. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt.

Zorg als starter voor samenwerking

27-08-2019 |  Wanneer je als starter begint met je onderneming zit je vol ideeën en ga je met veel energie aan de slag. Vaak loopt dan toch mis. Dat is jammer, vooral omdat dit vaak voorkomen kan worden. Eén van de belangrijkste reden hiervan is het ‘alles alleen willen doen’. Veel starters willen geld besparen en te veel zelf doen. Soms is het slimmer om werk uit te besteden. Op het gebied van de administratie geldt dat ook. Om je onderneming succesvol te laten zijn heb je inzicht nodig in de financiën en resultaten van je onderneming. Ook advisering op dit gebied betaalt zich terug. Wij willen daarom graag met je samenwerken. Laat ons je helpen om je onderneming tot een succes te maken.

BTW-nummers van nihil-aangiften worden ingetrokken

20-08-2019 |  Heb jij al minimaal een jaar aangiften gedaan met allemaal ‘nullen’ en dus geen BTW betaald en/of teruggevraagd? Wellicht ontvang je dan een brief van de belastingdienst. Hierin gaan ze ervan uit dat je de onderneming hebt gestaakt. Ze zijn voornemens om het BTW-nummer in te trekken. Wanneer je onderneming niet is gestaakt, dien je dit vóór 2 september 2019 door te geven aan de belastingdienst. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, dan helpen we je graag.

Box-3-heffing op zijn vroegst verlaagd in 2021

19-07-2019 |  Staatssecretaris Menno Snel heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de box-3-heffing op spaargeld kan worden verlaagd, maar die verlaging kan pas op zijn vroegst in 2021 worden ingevoerd. Het jaar 2020 is te kort dag voor invoering van nieuwe wetgeving op dit terrein. Wellicht komt op Prinsjesdag een oplossing voor de huidige onrechtvaardige box-3-heffing, die ook moet worden betaald door mensen met bescheiden vermogens. De heffing is gebaseerd op een fictief rendement. Dat fictieve rendement is hoger dan de meeste mensen bij de huidige rentestanden kunnen behalen.

Pensioenakkoord heeft gevolgen voor Lage-inkomensvoordeel

28-06-2019 |  De Wet tegemoetkomingen loondomein wordt aangepast om de extra uitgaven als gevolg van het Pensioenakkoord te dekken. Met ingang van 2020 is er nog maar één bedrag voor het Lage-inkomensvoordeel (LIV) namelijk € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. Het hoge tarief van € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per werknemer per kalenderjaar vervalt. In 2020 worden de bedragen van het jeugd-LIV gehalveerd en zelfs helemaal afgeschaft met ingang van 2024. Deze ‘voordelen’ waren bedoeld om werkgevers te compenseren voor de verhoging van het minimumloon vanaf juli 2017.

Enkele aanpassingen Werkkostenregeling

21-06-2019 |  In het Belastingplan 2020 zal een voorstel worden gedaan om de vrije ruimte te verhogen. De vrije ruimte wordt volgens het voorstel 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). In de Fiscale beleidsagenda 2019 staat nu ook dat het kabinet op Prinsjesdag zal voorstellen om de wijze van waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf aan te passen.

Aanmelden voor nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

03-05-2019 |  Vanaf 1 juni kunnen ondernemers zich aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Deze nieuwe KOR gaat vanaf 1 januari 2020 in werking.  De ondernemer kan kiezen voor een btw-vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen als de omzet in Nederland minder bedraagt dan € 20.000. Hiermee vervalt het recht op BTW-aftrek dan ook. De keuze geldt voor een periode van minimaal 3 jaar. In het geval dat de ondernemer die voor de nieuwe KOR kiest belaste prestaties verricht, kan hij/zij met herzienings-btw te maken krijgen. Ook een belangrijke wijziging is dat de KOR vanaf 2020 ook voor rechtspersonen toegankelijk is.

BTW-verlegging mogelijk na Brexit

12-02-2019 |  Het Nederlandse bedrijfsleven bereidt zich betrekkelijk laat voor op de gevolgen van de Brexit. Dus misschien wordt het voor jouw bedrijf ook tijd om wat dit betreft de puntjes op de i te zetten. Wij staan uiteraard voor je klaar. Nog niet alle fiscale consequenties van de Brexit zijn bekend, maar er zijn al wel maatregelen die genomen kunnen worden.

Wanneer je regelmatig goederen importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk, dan heb je een EORI-nummer nodig. Deze moet aangevraagd worden. Wij kunnen je hierbij uiteraard helpen. Met een EORI-nummer heb je ook de mogelijkheid om een vergunning voor BTW-verlegging aan te vragen. Zonder deze vergunning moet je bedrijf steeds opnieuw aangifte doen en BTW afdragen bij de douane. Mét de vergunning kan de BTW worden opgenomen in de BTW-aangifte. Veel makkelijker dus!

Vakantiewoning kan kwalificeren als eigen woning

02-11-2018 |  Vakantiewoningen zijn veelal belast in box 3, maar uit een uitspraak van het Hof blijkt dat er uitzonderingen zijn. Een vakantiewoning kan dus toch kwalificeren als eigen woning. Wanneer het persoonlijke leven in en om de vakantiewoning plaats vindt, dan kan de vakantiewoning aangemerkt worden als hoofdverblijf, ondanks het feit dat een vakantiewoning niet permanent bewoond mag worden. Wanneer jij ook een vakantiewoning hebt waarop deze situatie van toepassing zou kunnen zijn, dan adviseren wij je graag.

Belasting voor dga’s over leningen bij eigen bedrijf

23-10-2018 |  In het midden- en kleinbedrijf is met veel ongenoegen gereageerd op de belasting die dga’s moeten betalen over leningen bij hun eigen B.V. Het  gaat om leningen boven de € 500.000. De belastingmaatregel gaat van kracht per 1 januari 2022. Ongeveer 23.000 dga’s zijn de pineut. Hoor jij hierbij, dan overleggen we graag met jou hoe hiermee om te gaan. Omdat deze belastingmaatregel ingaat op 1 januari 2022, heeft een dga nog drie jaar de tijd om een eventuele schuld af te lossen. Een andere mogelijkheid is het omzetten van de schuld in een winstuitkering. Hierover betaal je 25% belasting. Vanaf 2021 wordt dat 26,9% belasting.

Beperking afschrijving gebouwen

07-05-2018 |  De overheid verlaagt de vennootschapsbelasting stapsgewijs, maar daarvan profiteren vooral ondernemers zonder vastgoed. Op gebouwen mag vanaf 1 januari 2019 immers nog slechts beperkt worden afgeschreven. Dit houdt in dat ondernemers een gebouw in eigen gebruik slechts tot maximaal 100% van de WOZ-waarde mogen afschrijven. Fiscaal kan deze beperking behoorlijke consequenties hebben.

Een succesvol jaar!

02-01-2017 |  Wij willen iedereen een heel goed en succesvol jaar wensen!

Maar hoe wordt het nu een succesvol jaar? Het helpt als je een duidelijk doel voor ogen hebt. Hierdoor laat je je minder afleiden door allerlei voorbijkomende werkzaamheden. Je gaat gemakkelijker de richting op die je wilt. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: meer klanten, een nieuw product of dienst ontwikkelen, meer werk uitbesteden enz.

Denk ook in hele kleine stapjes, dan gaat het makkelijker. Al die kleine stapjes samen brengen je uiteindelijk tot je doel.

Dus kies een doel en begin met het zetten van kleine stapjes. En elke stapje geeft je weer nieuwe energie om een volgende stap te zetten. Op deze manier wordt je jaar een succes. Gegarandeerd!

Opeens . . . uitstel uitfasering dga-pensioen

28-12-2016 |  Op het laatste moment heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Eerste kamer verzocht om de stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen. De ingangsdatum van de wet zal ook worden uitgesteld. Wat de nieuwe datum zal worden, is nog onbekend. Wordt vervolgd . . .

Handhaving Wet DBA opgeschort

25-11-2016 | De wet DBA en de modelovereenkomsten die per 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hebben vervangen, leiden nog te vaak tot grote onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Werkgevers zijn huiverig geworden om met ZZP-ers te werken. Hierdoor krijgen veel ZZP-ers (die wel ondernemer zijn) bepaalde opdrachten niet meer.

De implementatiefase is daarom verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. De Belastingdienst zal daarom terughoudend zijn met het handhaven van de nieuwe regels.

Ben jij ZZP-er en wil je even op weg worden geholpen met de modelovereenkomsten of met andere aspecten van de nieuwe wet DBA? Neem even contact met ons op. Dan zetten we alles even voor je op een rijtje en is het straks goed geregeld!

Fijn! Langer de tijd voor uitfasering dga-pensioen

18-11-2016 |  Staatssecretaris Wiebes heeft de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) drie maanden langer de tijd gegeven om het stopzetten van de pensioenopbouw te regelen. Dit moet nu gebeuren vóór 31 maart 2017. Begin hier desondanks op tijd mee. Laat ons je helpen als je even niet weet hoe je dit moet aanpakken. Daar zijn we voor!

Even in de gaten houden! Vóór 1 december WBSO aanvragen voor 2017!

17-11-2016 |  Als je vanaf 1 januari 2017 van de regeling WBSO gebruik wilt maken, moet je uiterlijk een maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een S&O-aanvraag indienen bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Zelfstandigen moeten ervoor zorgen dat de aanvraag op 1 januari 2017 bij RVO.nl binnen is. Wil je meer weten over deze regeling? Contact dan even met ons. We leggen het graag uit.

Pensioenopbouw dga moet worden gestopt vóór 1 januari 2017

11-11-2016 |  Vanaf 1 januari 2017 moet je als dga je pensioen in eigen beheer gaan afkopen. Veel van de te nemen acties moeten al dit jaar gedaan zijn. Zo moet nog dit jaar een besluit van de aandeelhoudersvergadering komen dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. Op het moment van afkoop moet de partner en/of ex-partner ook toestemming hebben gegeven voor de afkoop. De belastingdienst zal hiervoor een formulier beschikbaar stellen, die ingevuld en ondertekend, binnen één maand na afkoop of omzetting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden die er zijn omtrent het afkopen van je pensioen in eigen beheer? Neem dan even contact met ons op. We leggen het graag aan je uit.

Mag ZZP-er de huur van een werkruimte nu wel of niet aftrekken?

04-11-2016 | Ondernemers mogen de huur aftrekken als zij 10% van de huurwoning gebruikten als werkruimte. Dit bleek uit een arrest van de Hoge Raad in augustus dit jaar. Omdat Staatssecretaris Wiebes hier een stokje voor wil steken, komt hij binnenkort met een nota van wijziging. Een ZZP-er kan de huur van een werkruimte dan niet meer aftrekken. Jammer hoor!

Het Sinterklaasfeest fiscaal zo goedkoop mogelijk. Hoe dan?

25-11-2016 | De kosten van het Sinterklaasfeest bestaan veelal uit consumpties (pepernoten, taaitaai en ander lekkers) en natuurlijk de cadeautjes.

Cadeautjes zijn altijd belast loon. Maar omdat het een beetje vreemd is om een cadeautje op de loonstrook van een werknemer te vermelden, kan je, als werkgever, dit loon ook ten laste van de vrije ruimte laten komen. Wanneer de vrije ruimte nog niet volledig is benut, is de verstrekking van de cadeautjes alsnog onbelast.

De fiscale behandeling van de consumpties hangt af van de locatie van het Sinterklaasfeest. Wanneer het feest op een externe locatie wordt gegeven, dan zijn de consumpties én de rest van het feest belast loon. Ook in dit geval kunnen de kosten worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Maar goed nieuws! Voor een feest op het eigen kantoor geldt dit niet. Voor de consumpties geldt dan een nihil-waardering. Dat betekent dat de consumpties niet belast worden.

Hoe moet m’n factuur er eigenlijk uitzien?

14-10-2016 | Een goede factuur is belangrijk voor de teruggave van BTW. De aan jou in rekening gebrachte voorbelasting is alleen aftrekbaar als je een goede BTW-factuur hebt.

Het is daarom ook belangrijk dat jouw onderneming goede facturen verstrekt. Op een factuur moet onder andere vermeld staan: factuurnummer (oplopend uniek nummer), factuurdatum, datum waarop dienst of levering is verricht, naam en adres van uw bedrijf, naam en adres van de afnemer, omschrijving van de prestatie, de prijs (in- en exclusief BTW), eventuele korting, het toegepaste BTW-tarief en jouw BTW-identificatienummer. Bij intracommunautaire leveringen dient ook het BTW-identificatienummer van de afnemer te worden vermeld.

Wil je een door jou gemaakte factuur even laten checken of twijfel je over een ontvangen factuur?  Mail de factuur gewoon even naar ons, dan kijken we er even naar! 

BTW oninbare vordering terugvragen?

23-09-2016 | Helaas betalen debiteuren niet altijd even goed. Wanneer een vordering niet betaald wordt, is het mogelijk om de BTW van het onbetaalde bedrag terug te vragen bij de belastingdienst. Momenteel moet dit via een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst. Hierin dien je feitelijke informatie te geven waaruit blijkt dat het bedrag echt niet betaald zal gaan worden. Vanaf 2017 zal het terugvragen van deze BTW wellicht makkelijker worden. Wanneer een jaar na opeisbaarheid van de factuur nog niet is betaald dan heb je al recht op teruggaaf. De teruggaaf kan je gewoon zelf in mindering brengen op je BTW-aangifte. Heb je oninbare vorderingen (we hopen natuurlijk van niet) en wil je de BTW hiervan terugvragen? Informeer dan even bij ons hoe je dit het beste kan doen.

 

Nieuwe website!

05-01-2016 | We zijn verheugd je onze nieuwe website te kunnen laten zien. We zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wat je ervan vindt! Ook op- en aanmerkingen zijn welkom. 

Administratiekantoor Bussum