Groeneveld Verhart Accountants en Belastingadviseurs

Het laatste nieuws van Groeneveld Verhart

Administratiekantoor Bussum

Blijf op de hoogte van wat ons boeit

Zo nu en dan gebeurt er iets hier op kantoor, in onze branche of elders in de wereld dat zo indrukwekkend, boeiend, grappig of bijzonder is dat we het je niet willen onthouden. Nou, dan zetten we het op deze pagina. Heb jij er ook een mening over? We vinden het leuk om je reactie te lezen!

Een succesvol 2017!

02-01-2017 |  Wij willen iedereen een heel goed en succesvol 2017 wensen!

Maar hoe wordt het nu een succesvol jaar? Het helpt als je een duidelijk doel voor ogen hebt. Hierdoor laat je je minder afleiden door allerlei voorbijkomende werkzaamheden. Je gaat gemakkelijker de richting op die je wilt. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: meer klanten, een nieuw product of dienst ontwikkelen, meer werk uitbesteden enz.

Denk ook in hele kleine stapjes, dan gaat het makkelijker. Al die kleine stapjes samen brengen je uiteindelijk tot je doel.

Dus kies een doel en begin met het zetten van kleine stapjes. En elke stapje geeft je weer nieuwe energie om een volgende stap te zetten. Op deze manier wordt je jaar een succes. Gegarandeerd!

Opeens . . . uitstel uitfasering dga-pensioen

28-12-2016 |  Op het laatste moment heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Eerste kamer verzocht om de stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen. De ingangsdatum van de wet zal ook worden uitgesteld. Wat de nieuwe datum zal worden, is nog onbekend. Wordt vervolgd . . .

Handhaving Wet DBA opgeschort

25-11-2016 | De wet DBA en de modelovereenkomsten die per 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hebben vervangen, leiden nog te vaak tot grote onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Werkgevers zijn huiverig geworden om met ZZP-ers te werken. Hierdoor krijgen veel ZZP-ers (die wel ondernemer zijn) bepaalde opdrachten niet meer.

De implementatiefase is daarom verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. De Belastingdienst zal daarom terughoudend zijn met het handhaven van de nieuwe regels.

Ben jij ZZP-er en wil je even op weg worden geholpen met de modelovereenkomsten of met andere aspecten van de nieuwe wet DBA? Neem even contact met ons op. Dan zetten we alles even voor je op een rijtje en is het straks goed geregeld!

Fijn! Langer de tijd voor uitfasering dga-pensioen

18-11-2016 |  Staatssecretaris Wiebes heeft de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) drie maanden langer de tijd gegeven om het stopzetten van de pensioenopbouw te regelen. Dit moet nu gebeuren vóór 31 maart 2017. Begin hier desondanks op tijd mee. Laat ons je helpen als je even niet weet hoe je dit moet aanpakken. Daar zijn we voor!

Even in de gaten houden! Vóór 1 december WBSO aanvragen voor 2017!

17-11-2016 |  Als je vanaf 1 januari 2017 van de regeling WBSO gebruik wilt maken, moet je uiterlijk een maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een S&O-aanvraag indienen bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Zelfstandigen moeten ervoor zorgen dat de aanvraag op 1 januari 2017 bij RVO.nl binnen is. Wil je meer weten over deze regeling? Contact dan even met ons. We leggen het graag uit.

Pensioenopbouw dga moet worden gestopt vóór 1 januari 2017

11-11-2016 |  Vanaf 1 januari 2017 moet je als dga je pensioen in eigen beheer gaan afkopen. Veel van de te nemen acties moeten al dit jaar gedaan zijn. Zo moet nog dit jaar een besluit van de aandeelhoudersvergadering komen dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. Op het moment van afkoop moet de partner en/of ex-partner ook toestemming hebben gegeven voor de afkoop. De belastingdienst zal hiervoor een formulier beschikbaar stellen, die ingevuld en ondertekend, binnen één maand na afkoop of omzetting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden die er zijn omtrent het afkopen van je pensioen in eigen beheer? Neem dan even contact met ons op. We leggen het graag aan je uit.

Mag ZZP-er de huur van een werkruimte nu wel of niet aftrekken?

04-11-2016 | Ondernemers mogen de huur aftrekken als zij 10% van de huurwoning gebruikten als werkruimte. Dit bleek uit een arrest van de Hoge Raad in augustus dit jaar. Omdat Staatssecretaris Wiebes hier een stokje voor wil steken, komt hij binnenkort met een nota van wijziging. Een ZZP-er kan de huur van een werkruimte dan niet meer aftrekken. Jammer hoor!

Het Sinterklaasfeest fiscaal zo goedkoop mogelijk. Hoe dan?

25-11-2016 | De kosten van het Sinterklaasfeest bestaan veelal uit consumpties (pepernoten, taaitaai en ander lekkers) en natuurlijk de cadeautjes.

Cadeautjes zijn altijd belast loon. Maar omdat het een beetje vreemd is om een cadeautje op de loonstrook van een werknemer te vermelden, kan je, als werkgever, dit loon ook ten laste van de vrije ruimte laten komen. Wanneer de vrije ruimte nog niet volledig is benut, is de verstrekking van de cadeautjes alsnog onbelast.

De fiscale behandeling van de consumpties hangt af van de locatie van het Sinterklaasfeest. Wanneer het feest op een externe locatie wordt gegeven, dan zijn de consumpties én de rest van het feest belast loon. Ook in dit geval kunnen de kosten worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Maar goed nieuws! Voor een feest op het eigen kantoor geldt dit niet. Voor de consumpties geldt dan een nihil-waardering. Dat betekent dat de consumpties niet belast worden.

Hoe moet m’n factuur er eigenlijk uitzien?

14-10-2016 | Een goede factuur is belangrijk voor de teruggave van BTW. De aan jou in rekening gebrachte voorbelasting is alleen aftrekbaar als je een goede BTW-factuur hebt.

Het is daarom ook belangrijk dat jouw onderneming goede facturen verstrekt. Op een factuur moet onder andere vermeld staan: factuurnummer (oplopend uniek nummer), factuurdatum, datum waarop dienst of levering is verricht, naam en adres van uw bedrijf, naam en adres van de afnemer, omschrijving van de prestatie, de prijs (in- en exclusief BTW), eventuele korting, het toegepaste BTW-tarief en jouw BTW-identificatienummer. Bij intracommunautaire leveringen dient ook het BTW-identificatienummer van de afnemer te worden vermeld.

Wil je een door jou gemaakte factuur even laten checken of twijfel je over een ontvangen factuur?  Mail de factuur gewoon even naar ons, dan kijken we er even naar! 

BTW oninbare vordering terugvragen?

23-09-2016 | Helaas betalen debiteuren niet altijd even goed. Wanneer een vordering niet betaald wordt, is het mogelijk om de BTW van het onbetaalde bedrag terug te vragen bij de belastingdienst. Momenteel moet dit via een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst. Hierin dien je feitelijke informatie te geven waaruit blijkt dat het bedrag echt niet betaald zal gaan worden. Vanaf 2017 zal het terugvragen van deze BTW wellicht makkelijker worden. Wanneer een jaar na opeisbaarheid van de factuur nog niet is betaald dan heb je al recht op teruggaaf. De teruggaaf kan je gewoon zelf in mindering brengen op je BTW-aangifte. Heb je oninbare vorderingen (we hopen natuurlijk van niet) en wil je de BTW hiervan terugvragen? Informeer dan even bij ons hoe je dit het beste kan doen.

 

Nieuwe website!

05-01-2016 | We zijn verheugd je onze nieuwe website te kunnen laten zien. We zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wat je ervan vindt! Ook op- en aanmerkingen zijn welkom. 

Administratiekantoor Bussum